The code that drives my apt repository. https://apt.starbeamrainbowlabs.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Starbeamrainbowlabs 632ca004c6
cron.sh: set -e
6 dni temu
lantern-build-engine @ 617fcdb5b9 Create initial build script 1 rok temu
.gitignore Update .gitignore again 1 rok temu
.gitmodules Create initial build script 1 rok temu
LICENSE Initial commit 1 rok temu
README.md Update 'README.md' 8 miesięcy temu
aptosaurus.sh update-cron: force metafiles 5 miesięcy temu
cron.sh cron.sh: set -e 6 dni temu
header.html Delete packages more than 3 versions out of date 8 miesięcy temu

README.md

aptosaurus

The code behind the apt repository at apt.starbeamrainbowlabs.com.

See the blog post here: https://starbeamrainbowlabs.com/blog/article.php?article=posts/396-apt-repo.html