Starbeamrainbowlabs преди 3 години
родител
ревизия
e8c7ba78bf
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Starlight-Renderer.js

+ 1
- 1
Starlight-Renderer.js Целия файл

@@ -83,7 +83,7 @@ class StarlightRenderer
canvas.width / 2, canvas.height, canvas.height / 5,
canvas.width / 2, canvas.height, canvas.height * 1.2
);
this.overlayGradient.addColorStop(0, "hsla(248, 100%, 2%, 0.6)");
this.overlayGradient.addColorStop(0, "hsla(248, 100%, 7%, 0.6)");
this.overlayGradient.addColorStop(1, "hsla(248, 100%, 2%, 0.01)");
}


Loading…
Отказ
Запис