Starbeamrainbowlabs преди 2 години
родител
ревизия
e8c7ba78bf
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      Starlight-Renderer.js

+ 1
- 1
Starlight-Renderer.js Целия файл

@@ -83,7 +83,7 @@ class StarlightRenderer
83 83
 			canvas.width / 2, canvas.height, canvas.height / 5,
84 84
 			canvas.width / 2, canvas.height, canvas.height * 1.2
85 85
 		);
86
-		this.overlayGradient.addColorStop(0, "hsla(248, 100%, 2%, 0.6)");
86
+		this.overlayGradient.addColorStop(0, "hsla(248, 100%, 7%, 0.6)");
87 87
 		this.overlayGradient.addColorStop(1, "hsla(248, 100%, 2%, 0.01)");
88 88
 	}
89 89
 	

Loading…
Отказ
Запис